فرم نظر سنجی رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان در جلسات هیأت بدوی و تجدید نظر از نگاه کارفرمایان

کارفرمای محترم: خواهشمنداست با تکمیل دقیق و واقع بینانه این پرسشنامه ما را از نظرات ارزشمند خود بهره‌مند سازید. بدیهی است پاسخهای شما جهت بهبود امور و بالا بردن سطح کیفی جلسات رسیدگی به اعتراضات در اختیار اداره کل وصول حق بیمه و دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات قرار خواهد گرفت.لطفا پرسشنامه ما را تکمیل نمایید.